Nedir Bu Gılgamış Destanı

Günümüzde, özellikle sosyal medyada yazılan uzun yazılar hakkında yapılan yorumlarda Gılgamış destanının adı geçmeye başladı. Peki tam olarak Gılgamış destanı nedir biliyor muyuz?                 Destan, antik dünyadan günümüze uzanan en eski anlatıdır. Uruk kralı Gılgamış’ın hikâyesi MÖ 3. Binyılda geçmesine rağmen MÖ 7. Yüzyılda Asur’da kil tabletler üzerine destan formunda yazılmıştır. Bir ölümsüzlük arayışının egzotik karakterler ile birlikte anlatılarak nesiller boyu anlatılmış, günümüze kadar ulaşmıştır.                 Bu Gılgamış, Uruk’un zalim hükümdarı… Erkekleri kölesi, kadınları metresi olmaya zorlayan gaddar bir hükümdar! Gılgamış’a karşı çaresiz kalan halkı dediklerini yerine getirmekte fakat artık bıçak kemiğe dayanmak üzeredir. Çaresiz halk artık dayanamaz ve Tanrılara dua ederler. [...]

Çağdaş Doğu’dan Yanlış Batı’ya

1492 yılında İspanya’da geri çekilmesine ve Viyana’da 1683’te ulaşmasına ramak kalan zafere karşın Müslüman dünya uzun süredir Batı Avrupa’da entelektüel anlamda olup bitenlere temkinli yaklaşıyor, hatta ilgisiz görünüyordu. Bernard Lewis bu konuda şunları yazar: “Yüz yıllar önce pek çok Yunanca, Farsça ve Süryanice yapıtı Müslüman ve öteki Arapça okurların görüş alanına yerleştiren büyük çeviri hareketi sona ermişti ve Avrupa’daki yeni bilimsel literatür onlar tarafından neredeyse hiç bilinmiyordu. 18. Yüzyıl sonlarına dek yalnızca tek bir tıp kitabı bir Ortadoğu diline çevrilmişti. Bu kitap, Sultan IV. Murat’a 1655’te Türkçe olarak sunulan, frengi üzerine bir 16. Yüzyıl incelemesiydi” Lewis bu çevirinin tesadüfi olmadığını [...]